Menu Close

ติดต่อจองห้องแบบหลายห้อง มาเที่ยวเป็นกลุ่ม

บ้านธรรมดา โซนภูเขา
From To Price
2019-11-01 2019-12-27 1,600 ฿
2019-12-28 2020-01-04 1,900 ฿
2020-01-05 2020-03-31 1,600 ฿
บ้านซีวิว โซนภูเขา
From To Price
2019-11-01 2019-12-27 2,100 ฿
2019-12-28 2020-01-04 2,450 ฿
2020-01-05 2020-03-31 2,100 ฿
บ้านใหญ่ซีวิว โซนภูเขา
From To Price
2019-11-01 2019-12-27 3,900 ฿
2019-12-28 2020-01-04 4,450 ฿
2020-01-05 2020-03-31 3,900 ฿
บ้านสตรอเบอร์รี่ (เล็ก) วิวไร่
From To Price
2019-11-01 2019-12-27 2,500 ฿
2019-12-28 2020-01-04 3,000 ฿
2020-01-05 2020-03-31 2,500 ฿
บ้านสตรอเบอร์รี่ (ใหญ่) วิวไร่
From To Price
2019-11-01 2019-12-27 3,200 ฿
2019-12-28 2020-01-04 3,840 ฿
2020-01-05 2020-03-31 3,200 ฿

เลือกห้องที่ต้องการ

แล้วบ่าวน้อยจะติดต่อกลับโดยเร็วน่ะครับ